Čo by ste mali vedieť o svadbe a svadobných oznámeniach.

Svadba.

Svadba má mimoriadny historický a kultúrny význam a je aj dôležitou spoločenskou udalosťou. Svadba je spätá s určitou etiketou a predstavuje komplikovaný rituál. Ide o formálnu spoločenskú udalosť, ktorej základom je tradícia. Nedodržaním zvyklostí by ste mohli zmiasť hostí a spôsobiť, že by sa cítili zaskočení. Zachovanie tradičnej svadobnej etikety zaručí, že všetci budú vedieť, čo sa od nich očakáva, a napomôže hladký priebeh veľkého zhromaždenia ľudí. Svadba je obrad, ktorý symbolizuje prechod k spojeniu dvoch ľudí, k jednému z najuctievanejších partnerstiev v spoločnosti. Každá svadba je jedinečnou osobnou oslavou a zároveň veľmi citovou záležitosťou.

Aký svadobný obrad?

Civilný svadobný obrad.

Civilný sobáš sa uzatvára na matrike a vždy v prítomnosti matrikára a dvoch svedkov. Matrikár sa so snúbencami stretne pred obradom. Musí sa presvedčiť, či obidve strany spĺňajú potrebné právne požiadavky a môžu teda uzavrieť manželstvo. Ak bol niektorý zo snúbencov predtým ženatý či vydatá, musí matrikárovi predložiť dôkaz, že manželstvo sa skončilo. Civilný obrad je krátky, zvyčajne trvá desať až dvadsať minút. Matrikár prednesie stručný prejav o manželstve ako inštitúcii, každý zo snúbencov vysloví súhlas s uzavretím manželstva. Ak si to dvojica želá, vymenia si prstene. Potom nevesta a ženích podpíšu zápisnicu o uzavretí manželstva, po nich sa podpíšu svedkovia a matrikár. Tým sa civilný obrad končí.

Katolícky svadobný obrad.

Sobáš v katolíckom kostole sa musí ohlásiť na farskom úrade tri mesiace vopred. Pred uzavretím sobáša sa snúbenci zúčastňujú prípravy na uzavretie manželstva. Ak sa sobáš bude konať v inom kostole než v tom, kde boli snúbenci pokrstení, treba pri nahlasovaní sobáša odovzdať krstný list (nesmie byť starší ako šesť mesiacov). Vydajú ho na tej fare, kde bol žiadateľ pokrstení Súhlas na sobáš katolíka s inovercom vydáva biskupský úrad. Sobáš môže byť súčasťou svätej omše, alebo prebieha samostatne. Kňaz víta snúbencov pri vchode do kostola a odvádza ich k oltáru

Na rad príde modlitba za snúbencov, bohoslužba a kňaz sa prihovorí snúbencom i prítomným. Nasleduje vyslovenie manželského súhlasu, prísaha novomanželov, požehnanie prsteňov, výmena prsteňov a požehnanie novomanželom. Po podpísaní zápisnice kňaz vyprevadí novomanželov k východu z kostola.

Evanjelický svadobný obrad.

Na uzavretie manželstva v evanjelickom kostole je potrebné aspoň mesiac pred plánovaným dátumom navštíviť matriku alebo príslušný farský úrad, kde snúbencom dajú žiadosť o uzavretie manželstva. Vyplnenú žiadosť treba dať overiť a potvrdiť na matrike. Pri nasledujúcej návšteve farského úradu snúbenci prinesú okrem tejto žiadosti občianske preukazy, rodné listy a listy konfirmácii.V čase pôstu nie je možné uzavrieť manželstvo. Aspoň jeden zo snúbencov musí byť evanjelického vierovyznania a mať trvalé bydlisko v mieste farského úradu.

Koho pozvať na svadbu?

tým, že svojich priateľov pozvete na svadbu, vysoko ich poctíte a zároveň sa presvedčíte o hodnote vášho priateľstva: matka nevesty otec nevesty matka ženícha otec ženícha, svedok ženícha, svedok nevesty, prvá družička a prvý družba, ďalšia družička a ďalší družba, ďalšia družička a ďalší družba deti, ktoré neveste ponesú závoj alebo vlečku, ostatní účastníci.

Organizácia svadby.

Zorganizovať svadbu nie je jednoduché. Dôležité je čo najskôr rezervovať miesto obradu aj hostiny. Keď už máte zostavený majstrovský plán, ktorý vyzerá neohroziteľne, môžete sa venovať punktičkárskemu plánovaniu do najmenších detailov. Ak budete postupovať podľa nasledujúcej tabuľky, nezabudnete na nič. Ako bude ubiehať čas, môžete si každý týždeň kontrolovať a plánovať ďalšie úkony a potrebné kontakty, aby bol pre vás svadobný deň pôžitkom a utkvel v pamäti všetkým zúčastneným.

8-3 mesiace vopred:

 • výber: svedkov družičiek družbov
 • rezervovať miesto obradu
 • rezervovať miesto hostiny
 • objednať zábavu
 • rezervovať hotel na svadobnú noc
 • rezervovať miesto pobytu na svadobnej ceste
 • výber hudby a služieb
 • zostaviť zoznam hostí
 • návrh a vytlačenie oznámení
 • objednať fotografa/kameramana
 • objednať svadobnú tortu
 • zariadiť povolenie na sobáš
 • objednať kvety

6-3 mesiace vopred:

 • výber svadobných šiat a doplnkov
 • pre nevestu pre ženícha
 • pre družičky a družbov plán obradu
 • rezervovať personál
 • vyberanie prstienkov
 • prípadní zostavenie zoznamu svadobných darov
 • zabezpečit prevoz na obrad a hostinu

12-6 týždňov:

 • zariadiť čítanie ohlášok
 • rozoslať svadobné oznámenia a pozvánky
 • zabezpečiť nocľah pre hostí
 • objednať sa v kaderníctve
 • objednať sa k vizážistovi (na kozmetiku)
 • prebrať menu s personálom na mieste hostiny
 • vybrať kvety v kvetinárstve
 • usporiadať rozlúčky so slobodou
 • pripraviť pasy, víza,
 • prípadne sa dať zaočkovať na svadobnú cestu

3-2 týždne:

 • objednať nápoje
 • preveriť si objednávkové listy a iné zoznamy
 • overiť si právne, záležitosti týkajúce sa obradu
 • overiť si ubytovanie
 • overiť si personál a finalizovať počet hosti
 • overiť si miesto, kde sa bude konať hostina
 • overiť si parkovanie pre hosti
 • a zostaviť zasadací poriadok na hostí
 • overiť si objednávku kvetov
 • overiť si objednaného
 • fotografa/kameramana
 • posledná skúška nevestiných svadobných šiat a doplnkov
 • skúšať mejkap a účes
 • skontrolovať ženíchov odev a doplnky
 • skontrolovať odev a doplnky družičiek a družbov
 • overiť si právne záležitosti týkajúce sa obradu.
 • overiť si šatstvo na svadobnú cestu

 

Kvety.

Na svadbe zohrávajú kvety dôležitú úlohu a prispievajú k slávnostnej atmosfére. Starostlivo vybrané kvety skrášlia obrad i hostinu a sú aj pôsobivým doplnkom svadobných šiat nevesty, ženícha a ostatných. Pri výbere kvetinárstva si dajte ukázať fotografie a vzorky ich prác. Ubezpečte sa, či sú schopní dodať všetky kvety a inú výzdobu v určený deň. Kvety treba vyberať podľa sezóny, aby sa dali ľahko zaobstarať, najmä ak potrebujete väčšie množstvo. Ak ste sa rozhodli pre určitý farebný tón celej svadby, zvoľte kvety v jeho duchu. Medzi najobľúbenejšie patria ružové, modré, červené, žlté a biele. Na jar sa hodia modré a žlté čerstvé kvety, červené a ružové odtiene sú vhodné v strede leta. Zimnú alebo jesennú svadbu efektne ozdobia červenohnedé, červené a oranžové kvety.

 

Kvety pre svadobčanov.

Kvety sú tradičnou súčasťou nevestiných svadobných Šiat. Nevesty sa zväčša rozhodnú pre kyticu, a kytice bývajú rôzne: od jednoducho naaranžovaných lúčnych kvetov až po veľkolepé zložité svadobné kytice. Kvety sa vyberajú aj podľa toho, ktorý druh obľubujete, či podľa ich symbolického významu. Aj pokrývku hlavy môže doplniť niekoľko čerstvých kvietkov, najmä ak máte dlhé a splývavé vlasy. Družičky môžu mať malé kytičky alebo vyzdobené obruče či košíky kvetov. Malým dievčatkám pristane jednoduchá kvetová ozdoba vo vlasoch. Matky staré matky nevesty a ženícha sa tradične zdobia kytičkou pripevnenou na šatách, ktorá vhodne dopĺňa ich slávnostný odev. Zvyšok šok svadobnej spoločnosti vrátane ženícha sa zvyčajne ozdobí jednotným kvietkom v gombíkovej dierke, ktorý ladí s celkovou kvetinovou výzdobou či s farebným tónom svadby.

Kvety na obrad a hostinu.

Strohá sobášna sieň, prázdne steny záhradnej markízy alebo prísne kostolné interiéry sa môžu niekoľkými vhodne umiestnenými kvetmi celkom zmeniť. Zručným použitím kvetov a zelene možno skryť to, co má ostať skryté, a naopak, zdôrazniť pekné časti priestoru. Do svadobného prostredia to vnesie radostnú a slávnostnú atmosféru. Na obrade je dôležité najmä umiestnenie kvetov v miestach, kde si snúbenci povedia áno. V kostole sa kvetinová výzdoba sústreďuje na druhej strane oltára, výzdoba by mala byť bohatá a impozantná. Kostoly nebývajú veľmi osvetlené, takže treba použiť svetlejšie, živo sfarbené kvety a zeleň, aby bolo dvojicu dobre vidieť. Na hostine možno veľké prázdne steny rozžiariť olsňujúcou kvetinovou výzdobou. Kvety môžu byť umiestnené na malých stolíkoch alebo podstavcoch prikrytých peknými tkaninami. Pôsobivo vyzerajú girlandy obkrútené okolo tyčí alebo stĺpov či zavesené pozdĺž stien alebo nad vchodom. Kvetinová nádhera môže byť cenovo veľmi náročná, ale aj tu možno znížiť náklady. Spýtajte sa priateľov a príbuzných, či nevedia aranžovať kvety a nepomohli by vám vytvoriť výzdobu. Doprostred stolov sa dávajú klince, papradie a gypsofily, k. ktorých úprava nie je zložitá a možno ich ľahko zohnať. Na jarnú svadbu si sami môžete zasadiť alebo kúpiť malé kvetináče s cibuľovinami (narcisy, hyacinty, tulipány), ktoré takisto umiestnite doprostred stolov. Treba však mať na zreteli, aby kvitli práve v deň svadby. Možno ich naaranžovať aj s machom a inou zeleňou. Z vlastnej záhrady môžete použiť brečtan a iné vždyzelené dekoratívne rastliny: vyzerajú veľmi pekne, keď ich povešiate okolo miestnosti, alebo nimi vyzdobíte čelnú časť prestretého stola. Zeleň veľmi rýchlo vysychá, preto 48 hodín pred použitím ponoríme odrezané konce do vody.

Svadobné matky nevesty a ženícha.

Nevestina matka zohráva na oslave kľúčovú úlohu a upiera sa na ňu mnoho očí. Vhodné je pre ňu štýlové, ale pohodlné oblečenie, keďže svadba môže byť fyzicky namáhavá. Nevestina matka sa musí postarať o hostí a s každým si podať ruku. Optimálnou voľbou je kvalitný kostým alebo elegantné šaty v kombinácii s klobúkom. Obidve svadobné matky musia ladiť s nevestou a s celkovým farebným tónom svadby.

Večerná svadobná zábava.

Ak máte chuť, oslavy môžu pokračovať dlho do noci hudbou a tancom. Na túto príležitosť môžete pozvať ľudí, ktorí sa nemohli zúčastniť na dennej oslave a hostine. Nevesta a ženích tradične majú právo prvého tanca.

Svadobný zasadací poriadok.

Ak sa na hostine bude stolovať, je vhodné pripraviť si vopred zasadací po riadok. Aj keď sa to môže zdať zložité, stojí to za námahu: hostia ocenia, ak majú možnosť sedieť pri niekom, koho poznajú. Nepovažuje sa za vhodné miešať hostí rozličných generácií, ibaže by sa už predtým dobre poznali. Usilujte sa usádzať vedia seba hostí s podobnými záujmami, prípadných dobrých známych. Zasadací poriadok umiestnite tak, aby si ho každý všimol, a na každé miesto pri stole položte dobre viditeľnú kartičku s menom hosťa.

Nevesta sedí vždy naľavo od ženícha

Nevestin otec sa usádza po jej ľavici

Ženíchova matka sedí vedľa neho

Družba sedí vedľa ženíchovej matky

Nevestina matka sedí po pravici ženícha

Ženíchov otec sedí vedľa nej

Nevestine družičky sa usádzajú vedľa nevestinho otca.

Vítanie svadobných hostí.

Uvítací špalier sa môže javiť ako niečo veľmi formálne, ale ma viacero výhod. Umožní napríklad, že každý člen svadobnej spoločnosti sa zvíta s každým hosťom, a je aj príležitosťou, aby všetci mohli zablahoželať mladomanželskému páru. Vhodné je prejsť si spolu s rodičmi pár dní vopred zoznam hostí, aby ste dokonale poznali ich mená. Nevesta a ženích by mali upozorniť na svojich priateľov, ktorých rodičia nepoznajú. Súčasťou špaliera môžu byť aj družičky, ak nie sú pri mladé. Na neformálnejšej hostine môžu ženích a nevesta vítať hostí každý zvlášť. (Takéto usporiadanie pomôže vyhnúť sa problému, kto bude kde stáť, ak sú napríklad rodičia rozvedení, alebo prídu s novým partnerom.) Rátajte s tým, že na uvítanie jedného hosťa potrebujete pol minúty až minútu. Podľa potreby si na uvítanie rezervujte aj hodinu času. Zároveň možno hosťom podávať aperitív hneď, ako prídu. Kým čakajú na uvítanie, môžu sa podpisovať do knihy hostí, ktorú pripravíme osobitne na túto príležitosť. Ostane nám tak unikátna pamiatka.

Svadobná hostina.

Ak prichádzate na miesto hostiny pred hosťami, dožičte si chvíľku na to, aby ste si pozbierali myšlienky, poobdivovali miestnosť, prípadne aby ste doladili posledné detaily vo výzdobe alebo na slávnostnom stole. Po všetkých mesiacoch plánovania a organizovania si zaslúžite na svojej svadobnej hostine stráviť príjemný čas. Teraz môžete obrátiť pozornosť na prichádzajúcich hostí a začať prijímať gratulácie.

Svadobný obrad.

Konečne prichádza dlho očakávaný deň. Dnes ste nevestou a ženíchom, aby ste verejne deklarovali vzájomnú lásku. Svadobný obrad, Či už cirkevný alebo svetský, je hlboko pôsobivý a dojemný a formálne vás spojí ako muža a ženu. Je to udalosť, ktorú si budete pamätať navždy. Nevesta so ženíchom by sa ráno (dopoludnia) pred svadbou nemali vidieť. Zvyčajne aj predsvadobnú noc trávia každý zvlášť. Konečne prichádza dlho očakávaný deň. Dnes ste nevestou a ženíchom, aby ste verejne deklarovali vzájomnú lásku. Svadobný obrad, Či už cirkevný alebo svetský, je hlboko pôsobivý a dojemný a formálne vás spojí ako muža a ženu. Je to udalosť, ktorú si budete pamätať navždy.

Odchod zo svadobnej zábavy.

Tradične sa hostia majú zdržať na hostine či na večernej zábave dlhšie ako mladomanželia. Ak niekto nemá v úmysle vzdialiť sa bežným formálnym spôsobom, mal by sa postarať o to, aby o tom všetci vedeli vopred, zvlášť starší hostia, ktorí by mohli považovať za spoločenský prehrešok, ak hosť odíde skôr ako mladomanželia. Niekedy nevesta a ženích odchádzajú špalierom hostí, ktorí im rukami vytvárajú slávobránu.

Svadobná cesta.

Určite sa nájdu ľudia, ktorí vám pri financovaní a organizovaní svadby boli natoľko nápomocní, že sa im patrí písomne poďakovať čo najskôr, najlepšie hneď po návrate zo svadobnej cesty. Pozorným gestom je takisto čo najskôr pozvať oba rodičovské páry na ďakovnú večeru. Priateľov, ktorí sa na svadbe nemohli zúčastniť, zaiste poteší, ak im pošlete kúsok svadobnej torty, ktorá je tradičným symbolom želania všetkého najlepšieho všetkým, ktorých sa vaša svadba nejako dotkla.

Svadobná administratíva.

Na uzavretie zákonitého manželstva sú potrebné doklady:
rodný list, doklad o štátnom občianstve, potvrdenie o pobyte, úmrtný list zosnulého manžela alebo právoplatný rozsudok o rozvode alebo o vyhlásení manželstva za neplatné.
O uzavretí manželstva sa vyhotoví zápisnica, ktorá musí obsahovať mená,priezviská, rodné čísla a podpisy snúbencov, mená, priezviská, rodné čísla a podpisy svedkov, dátum a miesto uzavretia manželstva, meno, priezvisko a podpis sobášiaceho a odtlačok úradnej pečiatky orgánu, pred ktorým sa uzavrelo manželstvo.

Aký svadobný dátum?

Dátum svadby sa vyberá tak, aby obaja snúbenci mali dostatok času, a to pred svadobným dňom aj po ňom. Vyberieme čas, keď sa obaja cítime a vyzeráme najlepšie. Niektoré dni máme vopred vyhradené na osobné povinnosti, napríklad skúšky, dôležitú prácu či služobnú cestu. Ak jeden alebo druhý snúbenec trpí sennou nádchou či nejakou inou sezónnou chorobou, vylúčime mesiace, keď je problém najhorší. Ubezpečíme sa, či navrhnutý dátum vyhovuje všetkým členom svadobnej spoločnosti: rodičom, svedkom, vybraným priateľom a blízkym príbuzným. Veľa ľudí si vyberá na svadbu sobotu, podľa možnosti v lete. Sobota je najvhodnejší deň pre svadobných hostí. Pekné počasie prispeje k vydarenej atmosfére. Keď ste sa už zhodli na vyhovujúcom dátume, treba sa rozhodnúť pre miesta, kde sa bude konať obrad a hostina. Najskôr sa sústreďte na miesto, ktoré je pre vás najdôležitejšie.Ak chcete mať sobáš v miestnom kostole, prvoradou úlohou bude zistiť, či je v určený deň a hodinu voľný, a rezervovať ho.Treba si tiež premyslieť čas svadby. Predpoludnie alebo skoré popoludnie poskytuje hosťom dostatok času, aby pricestovali, aj aby sa vrátili domov. Ubezpečte sa, či sú obidve miesta v rozumnej vzdialenosti od seba.

Naplánovanie svadobnej hostiny.

Výber miest, kde sa môže konať hostina, je obrovský, od hotela či iných zariadení, ktoré poskytujú jedlo aj obsluhu, cez sály či verejné miestnosti bez obsluhy až po špeciálne zhotovený prístrešok na trávniku v rodičovskej záhrade. Treba sa presvedčiť o tom, že budú náležite splnené všetky základné požiadavky na zábavu veľkého počtu ľudí, ako sú napríklad šatne či parkovacie miesta. Hotel môže uspokojiť všetky podobné potreby a jeho skúsený personál dokáže vyriešiť menšie problémy, ktoré by sa mohli vyskytnúť. Je to však dosť nákladné a mohlo by sa stať, že atmosféra bude mierne neosobná. Priestranné, vyzdobené miestnosti alebo krásne záhrady, či už s personálom, alebo bez neho, môžu poskytnúť neobyčajné priestory na svadobnú hostinu. Mnoho výhod má miestnosť alebo upravená záhrada v rodičovskom dome.

Aké jedlo a nápoje.

Keď sa budete rozhodovať pre konkrétne menu, majte na mysli. že budete hostiť ľudí rozličného veku a založenia. Nie je dobrou myšlienkou podávať čokoľvek priveľmi zvláštne. Treba sa sústrediť na spoľahlivú klasiku, ako je napríklad kurča, sviečkovica či bravčovina. Takisto je zložité naraz podávať teplé jedlo veľkému počtu ľudí. Potraviny by mohli byť pripravené tak. aby spĺňali aj určité diétne požiadavky hostí. Ak budete plánovať bufet, nezabudnite na jedlo príťažlivé pre deti. Hneď ako hostia prídu na hostinu, podáva sa aperitív. Obľúbené sú vermúty, šampanské alebo sekt, prípadne perlivé víno. Pri výbere vína, ktoré sa bude podávať k jedlu, sa ubezpečíme, či ho vhodne dopĺňa. V čase obeda je ideálne ľahké víno. Ponuka by mala obsahovať biele aj červené víno a široký výber nealkoholických nápojov pre vodičov, abstinentov a deti. Niektorí hostia uprednostnia pivo, preto by nemalo chýbať. Šampanské alebo perlivé víno je vhodným slávnostným nápojom na prípitky také početné, ako peňaženka dovolí. Ak sa hostina bude konať v horeli alebo reštaurácii, vedenie podniku možno bude trvať na tom, že dodá vlastné nápoje. To by mohlo značne zvýšiť výdavky, preto treba na nápoje myslieť už pri vyberaní miesta hostiny. V niektorých podnikoch vám umožnia priniesť si vlastné nápoje, ale budú si účtovať za ich podávanie. Použite uvedený nápojový rozpočet na vypočítanie množstva nápojov, ale pamätajte, že ide len o približný odhad. Mnohí ľudia na svadbách pijú veľa, preto sa ubezpečte,či máte dostatočné zásoby.Torta býva vystavená počas celej oslavy a je to zlatý klinec hostiny. Treba sa rozhodnúť, aký štýl torty chcete, koľko vrstiev by mala mať a aký druh plnky by bol najvhodnejší. Nájdite skúseného cukrára, ktorý vie zručne urobiť tortu s polevou: ozdoba môže byť skutočne nádherná. Torta by mala byť dostatočne veľká, aby sa každému hosťovi ušla porcia a aby zostalo aj na výslužku.V niektorých krajinách si mladomanželia odložia vrchnú časť torty na oslavu prvého výročia svadby alebo narodenia či krstu prvého dieťaťa.

Zábava závislosti od priestoru aj rozpočtu môžu na vašej svadbe vytvoriť skvelú
atmosféru muzikanti alebo speváci. Najmä mladší hostia sa potešia, ak najmete zabávača či kúzelníka na obveselenie, pretože práve deti sa na svadbách často nudia. Preto myslite na nejaký druh zábavy čo najskôr.

Svadobné oznámenia, pozvánky.

Svadba je formálna spoločenská záležitosť. Štylizácia oznámení by mala zodpovedať určitým zvyklostiam a etikete. Čoraz častejšie sa však presadzujú nekonvenčné, osobne formulované oznámenia. Zvyčajne ich posiela snúbenecká dvojica, píšu sa v tretej alebo prvej osobe množného čísla. Oznámenie by malo obsahovať nasledujúce informácie:

mená nevesty a ženícha, dátum, čas a miesto obradu a napokon adresu, kam sa má poslať odpoveď. Hosťom, ktorých pozývanie okrem obradu aj na hostinu, priložíme osobitnú pozvánku. Možno pridať aj predtlačený lístok na odpoveď. Ak sa pozvanie vzťahuje aj na deti, malo by sa to jasne vyznačit a uviesť ich mená na pozvánke pre rodičov. Osobám nad 18 rokov treba poslať pozvánku zvlášť. Ak ponúkate slobodnému priateľovi možnosť priviesť si partnera alebo priateľa, treba za jeho meno pridať poznámku a hosť. K pozvánke možno priložiť nejaké mapy a usmernenia, aby hostia bez ťažkostí trafili na obrad aj hostinu. Ak treba, pošlite spolu s oznámením podrobnejšie informácie o ubytovaní. Vyhotovenie tlačených oznámení môže trvať niekoľko týždňov. Preto si treba nechať dostatok času v plánovanom rozvrhu. Oznámenia treba poslať 8-12 týždňov pred stanoveným dátumom svadby, aby si hostia mohli rozvrhnúť svoj čas. Na formálne pozvánky používajte biele kartičky z kvalitného papiera. Tradičné pozvánky na elegantné svadby bývajú ručne ryté. Tento spôsob je nielen veľmi drahý, ale zaberie aj pomerne veľa času. Najobľúbenejším spôsobom je termografická tlač, ktorou sa urobí aj reliéfne písmo, a je neporovnateľne lacnejšia. Na neformálne pozvánky si možno vybrať atrament akejkoľvek farby, ľubovoľné písmo a použiť ozdobnú linku, fotografiu či kresbu. Nech si vyberiete akýkoľvek štýl, treba dôkladne skontrolovať vysádzaný návrh, aby sa predišlo chybám. Objednajte si o niečo viac oznámení, ako budete potrebovať. Prišiel čas pustiť sa do ostatného svadobného „papierovania“: jedálne lístky, menovky na stoly, škatule na výslužku či servítky.

Zoznam svadobných hostí.

Výber svadobných hostí si vyžaduje starostlivú úvahu a plánovanie. Predovšetkým sa treba rozhodnúť o počte ľudí, ktorých pozveme. Počet hostí môžu obmedziť financie aj možnosti priestorov, kde sa bude konať obrad či hostina. Keďže možnosti hostiny sú limitované, pozývame na ňu menovite. Obidve rodiny by si mali načrtnúť predbežný zoznam príbuzných a priateľov, ktorých by pozvali, s prihliadnutím na počet hostí pripadajúcich na každú rodinu.Väčšina hostí iste bude natoľko spôsobná, že odpovie dostatočne rýchlo, ale nájdu sa aj takí, ktorí na pozvánku neodpovedia vôbec. Možno ich znovu kontaktovať približne tri týždne pred svadbou. Preto je dôležité vedieť, kedy najneskôr treba definitívne potvrdiť počet hostí na hostinu, a v tomto zmysle sa dohodnúť s personálom. Posledné odpovede by mali prísť niekoľko dní pred týmto dátumom.

Ubytovanie.

Hosťom, ktorí pricestujú na svadbu z väčšej vzdialenosti, sa musíme postarať o ubytovanie na nasledujúcu noc, prípadne aj na noc pred svadbou. Pripravíme si zoznam hotelov alebo iných zariadení poskytujúcich nocľah. Ďalej získame stručný opis každého zariadenia cenový odhad a vzdialenosť od miest obradu a svadobnej hostiny. Informácie pošleme všetkým hosťom, ktorí budú potrebovať nocľah. Ak je počet týchto ľudí dosť veľký a rezervujete viac izieb, môžete získať zľavu. Urobte si osobitný zoznam hostí s ubytovaním, budete mať lepší prehľad.

Zoznam svadobných darov.

V niektorých krajinách, býva zvykom pripraviť zoznam svadobných darov. Je to praktický a prijateľný spôsob, ako umožniť hosťom, aby zvolili taký dar, aký by ste chceli vy. Mnohí hostia budú vďační za návrhy darčekov, ktoré uprednostňujete.Tradične sa uvažuje skôr o predmetoch do domácnosti, ktoré budete používať obaja, než o vyslovene osobných veciach. Na zostavenie zoznamu si treba nechať dostatok času; môže to byť aj zábava. Zoznam môže byť taký rozmanitý, ako len chcete. Je zdvorilé a taktné zahrnúť doň širší výber predmetov v rôznej cene, aby každý hosť našiel niečo, čo mu nevyprázdni peňaženku. Prirodzene, nie je povinnosťou hosťa, aby sa striktne riadil možnosťami ponúknutými v zozname. Zoznam pomôže hosťom zorientovať sa aj predísť prípadnej duplicite darov. Zoznam si môžete zostaviť aj s pomocou väčšieho obchodného domu alebo vášho obľúbeného obchodu. Niektoré obchodné domy ponúkajú tipy na svadobné dary, ktoré môžete doplniť vlastnými nápadmi. Zvyčajne sa zoznamu svadobných darov venuje nevestina matka. Hostia sa s ňou skontaktujú, ona môže dolaďovať detaily či rozosielať kópie zoznamu Ak ste si zostavili zoznam sami, ona bude zisťovať, kto čo kúpi, a preškrtne každý nevhodný či zdvojený návrh. Pre ľahšiu orientáciu si rozdeľte zoznam na skupiny, ako je napríklad bielizeň, porcelán, sklo, príbor, kuchynský riad, a prípadne dopíšte vlastnosti ako značku, štýl, farbu, veľkostné číslo a pod. Dobré je zaznačiť aj cenu.

Svadobné šaty.

Svadobné šaty si budete pamätať po celý život. Malo by to byť najkrajšie oblečenie, aké ste kedy mali na sebe. Fantáziu môžete uplatniť celkom slobodne, pretože je to váš deň a stredom pozornosti budete vy. Vyberte si strih, ktorý zdôrazní vaše najkrajšie tvary a v ktorom sa budete cítiť elegantne a zároveň pohodlne. Odolajte pokušeniu vybrať si čo najmenšiu veľkosť v očakávaní, že do svadby schudnete. Ak o sebe viete, že nedokážete držať diétu, myslite na to, že natiahnuté švy sú veľmi nevzhľadné. Niektoré nevesty zistia, že zo samého vzrušenia zhodili kilo-dve, takže posledná skúška u krajčírky by mala byť týždeň alebo dva pred svadbou. Veľa neviest si vyberá svadobné šaty vo viere, že si ich dajú prešiť a budú ich nosiť aj neskôr, ale len veľmi málo z nich to naozaj urobí. Je to výnimočné oblečenie na veľmi osobitý deň, preto tu nie je miesto na kompromisy. Dobrým zdrojom inšpirácie aj pre svadobné šaty sú knihy o dejinách módy. Večerné šaty z 19. alebo zo začiatku 20. storočia môže krajčír napodobniť a vytvoriť oslňujúcu róbu. Môžete si skúšať šaty v obchodoch či požičovniach, aby ste zistili, aký štýl vám najlepšie pristane. Potom ho navrhnete krajčírovi, alebo si šaty ušijete sama. Farbu látky si vyberte takú, ktorá vám najväčšmi pristane. Šaty ladené v sivobielej farbe zvyčajne pristanú bledým svetlovlasým typom, kým jasnobiele sú vhodnejšie pre tmavšie typy. Veľmi dobre vyzerajú všetky pastelové odtiene od ustricovosivej po ružovú. Treba uvažovať aj o tom, aké počasie približne bude vo svadobný deň. Nechcete predsa, aby vám bolo príliš Dátum prvej skúšky teplo alebo, naopak, chladno. Vrstvy dlhých spodničiek či tesný živôtik môžu spôsobiť, že sa v lete druhej skúšky cítiť veľmi nepohodlne. Na chladný jesenný deň budete potrebovať plášť alebo kabát.

Svadobné doplnky.

Keď máte šaty vybrané, treba obrátiť pozornosť na zvyšok garderóby. Pokrývka hlavy (diadém, čelenka, ozdoba vlasov) a závoj tradične patria k dlhým svadobným šatám. Kedysi bývala dvojica snúbencov zahalená akousi pokrývkou z polopriesvitného materiálu, ktorá ich chránila pred davom. Dnes závoj symbolizuje ochranu nevestinej cnosti. Možno budete chcieť závoj po obrade odložiť, preto ozdobenie hlavy musí vyzerať dobre aj bez neho. Nevestine topánky by mali byť vyrobené z rovnakého materiálu ako šaty a môže byť na nich jemná výšivka. Šperky treba voliť čo najjednoduchšie, aby nezatieňovali svadobné šaty ani celkový vzhľad nevesty. Šnúra perál a jednoduché náušnice sú vzhľadné a štýlové. Rodinný šperk má osobný význam, napríklad babičkina obľúbená brošňa alebo perly vašej matky môžu vzbudiť osobitý dojem. V zhode so známym úslovím si treba obliecť: Niečo staré, niečo nové, niečo požičané,niečo modré.

Svadobný sprievod.

Keď sa rozhoduje o šatách pre družičky a sprievod, treba brať do úvahy niekoľko vecí. Predovšetkým musia ladiť s nevestinými šatami. Takisto musia byť v súlade s celkovým farebným tónom svadby, hodiť sa k pleti každej družičky a, samozrejme, musia byť pohodlné. Prípadne jedna farba dopĺňa druhú, napríklad bledoružová šerpa a topánky sa hodia k bielym šatám.

Predsvadobné oslavy.

V súlade s tradíciou oslavujú nevesta aj ženích svoj posledný deň slobody, čo sú výlučne dámske a pánske záležitosti. Pravým zmyslom týchto večierkov je baviť sa a pomôcť prekonať predsvadobné stresy a nervozitu. Pánske jazdy prebiehajú v krčme, reštaurácii alebo klube. Mali by sa konať v predvečer svadby, ale často bývajú už skôr v týždni pred svadbou, aby mal ženích dosť času na zotavenie. Svedok (družba) je zodpovedný za zorganizovanie večierka aj za to, aby sa ženích po zábave vrátil domov bez nehody. Pánske jazdy bývajú neviazané a búrlivé. Tradujú sa historky o tom, aké nehanebné žartíky vyviedli škodoradostní priatelia nešťastnému ženíchovi, ktorý sa napríklad vo svadobný deň ráno zobudil s nohou v sadre a pred oltár šiel o barlách, alebo sa ocitol vo vlaku, ktorého najbližšia zastávka bola vzdialená 100 km od miesta svadby. Ženích vstane prinajmenšom s riadnou opicou. Len zriedkakedy sa očakáva, že za toto všetko bude ešte aj platiť. Dámsku jazdu organizuje prvá družička, ktorá je zodpovedná za všetko nevestino pohodlie. Oslava sa môže uskutočniť u niekoho doma alebo aj v reštaurácii či klube a môže mať rôzne formy, od diskrétnej večere až po bujarú nočnú zábavu. Ani nevesta neplatí pri tomto lúčení so slobodou. Namiesto tradičných dámskych a pánskych jázd môžu nevesta aj ženích usporiadať intímne posedenie s blízkymi priateľmi a príbuznými, ktorí už pricestovali na svadbu.

Ženíchovo svadobné oblečenie.

Na svadbu si ženích oblieka odev, ktorý je kúpený (alebo požičaný) špeciálne na túto príležitosť. Typ obleku závisí od štýlu aj času svadby. Stručne povedané, ranný oblek sa nehodí na večer či neskoré popoludnie, ale je tradičnou voľbou na formálne príležitosti. Ak sa svadba koná v neskorších hodinách dňa, ženích môže mať čiernu viazanku. Oblek by mal mať dobrý strih. Ak je ženích príslušníkom armády, môže mať oblečenú uniformu. Mužskí členovia svadobnej spoločnosti nasledujú vo výbere svojich oblekov ženícha.

Predsvadobná večera.

Osoba, ktorá bude viesť obrad, môže navrhnúť skúšku tesne pred svadobným dňom. Ak si prejdete celú procedúru do najmenších detailov, najdôležitejší zúčastnení budú presne vedieť, čo sa od nich očakáva. Ak ste sa už zúčastnili na viacerých svadbách ako hosť, určite vám dobre padnú špecifické pokyny, čo máte robiť ako nevesta či ženích. Večer pred svadbou je ideálny čas, aby sa najbližší členovia oboch rodín, prípadne aj daľší členovia svadobnej spoločnosti stretli v dome nevestiných rodičov alebo v obľúbenej reštaurácii na predsvadobnej večeri.

Svadobné prejavy a prípitky.

Svadobný prípitok by mal byť srdečný, zábavný, vtipný a nemal by trvať dlhšie ako pätnásť minút. Svadobčania patria k najvnímavejším poslucháčom, s akými sa rečník vôbec môže stretnúťsú v povznesenej nálade, plní náklonnosti k neveste a ženíchovi, opojení vínom a hostinou. Tradičné poradie prípitkov býva takéto: Prvý pripíja neveste a ženíchovi nevestin otec. Privíta svadobčanov, vysloví potešenie nad tým, že sa ženích stáva jeho zaťom, a zablahoželá mladomanželom. Potom nevestin otec odovzdá slovo ženíchovi. Ženích odpovedá: Ďakuje novému svokrovi za jeho želania. Ďakuje aj hosťom, ktorí prijali pozvanie, a takisto rodičom nevesty (alebo iným jej príbuzným) za svadobnú hostinu. Ženích ďalej prednesie prípitky na zdravie neprítomných priateľov a poďakuje sa družbovi. Napokon sa poďakuje nevestiným družičkám a prednesie prípitok aj na ich zdravie. Družbova odpoveď: Družba sa poďakuje ženíchovi a prednesie reč o mladomanželoch. Prečíta písomné gratulácie a telegramy od neprítomných priateľov.

Svadobné menu.

Na hostine možno budete mať veľkú chuť do jedla, no nezabúdajte, že aj vaši hostia môžu byť po zdĺhavom svadobnom ceremoniáli už dosť hladní a tešia sa na dobré jedlá a nápoje. Bohato prestreté stoly a pohostinnosť sú dôležitou i symbolickou súčasťou svadobných zvyklostí a každému svadobčanovi umožňujú naplno sa zúčastniť oslavy.

Svadobná torta.

Svadobná torta je už po stáročia symbolom šťastia a plodnosti. Už za rímskych čias zjedla nevesta kúsok torty upečenej z vody a múky a vyslovila pritom želanie, aby jej ani manželovi v živote nič nechýbalo. Potom každý zo svadobných hostí dostal kúsok z tejto torty. Dnes sa svadobná hostina nezaobíde bez poschodovej ovocnej alebo inej torty s bohatou výzdobou, no zvyk podeliť medzi svadobčanov po kúsku z tejto torty sa zachoval. Tým, že svadobčan prijme a zje porciu torty, želá veľa šťastia a bohatsvo mladému páru. Krájanie torty je jedným z vrcholných okamihov svadobnej hostiny. Prvý rez torty odkroja ženích s nevestou spoločne jedným nožom. Rezy sa potom rozdajú svadobčanom. Zachoval sa ľudový zvyk, že družičky a slobodní mládenci si odkladajú svoj diel svadobnej torty na noc pod vankúš podľa povery sa im potom sníva o ich budúcich manželoch či manželkách.

Hádzanie svadobnej kytice.

Tesne predtým, ako nevesta opustí zábavu, družičky a slobodní mládenci sa zhromaždia a čakajú, kým im hodí svoju svadobnú kyticu. Vo chvíli, keď nevesta odchádza, zvrtne sa a hodí medzi nich kyticu. Často ju však hodí ponad hlavu priamo za seba. Podľa tradície ten, kto sa kytice zmocní, bude najbližším adeptom sobáša. Niektoré nevesty však uskutočnia tento rituál ihneď po sobáši. Pred odjazdom svadobné auto alebo kočiar vám pravdepodobne vopred tajne „vyzdobia“ penou na holenie, starými topánkami, prázdnymi plechovkami, kotúčmi toaletného papiera či suchým lístím. Svadobčania z toho budú mať ohromnú zábavu, takže si dávajte dobrý pozor, čo vám vyvedú by to neboli napríklad kamene vo výfuku.