TEXTY NA SVADOBNÉ OZNÁMENIA

MOTTÁ

POZVÁNKY K SVADOBNÉMU STOLU

Dovoľujú si Vám oznámiť,že dňa 9. mája 2017 o 17.00 hod.uzavrú maželstvo na Miestnom úrad v Orikovciach.

 

sa rozhodli spojiť svoje životy putom manželským dňa 9. mája 2015 o 16.30 hod. v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

 

si dovoľujú oznámiť, že budú zosobášení dňa 17. 8. 2015 0 12 hodine kostole sv. Juraja v Orikovciach

 

oznamujú deň svojej svadby dňa 23 mája 2015 o 10 hodine v kostole sv. Juraja v Orikovciach. Všetkým, ktorí na nás budú v tú chvíľu myslieť, vopredu ďakujeme.

 

Doteraz sa hovorilo, teraz je to pravda, že 17. októbra 2015 o 16 hodine v kostole sv. Juraja v Orikovciach bude naša svadba.

 

Vďační Bohu za dar lásky Vám s veľkou radosťou oznamujeme, že dňa 23. mája 2014 o 16.00 hod. prijmeme sviatosť manželstva v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

 

Slovko áno vyslovíme, prstienky si vymeníme a bozkom všetko spečatíme dňa 17. 5. 2015 o 14 hodine v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

 

vyslovia svoje spoločné a úprimné ,,Áno,, dňa 9. marca 2014 o 15.00 hod. na Miestnom úrade v Orikovciach.

oznamujú deň svojej svadby. dňa 5. 8. 1985 o 14 hodine v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

 

Chceme sa s Vami podeliť o svoju radosť a šťastie a dať Vám na známosť, že sme sa rozhodli povedať spoločné a úprimné ÁNO dňa 23. mája 2014 o 17.00 hod. v sobášnej sieni OÚ v Orikovciach

 

si dovoľujú oznámiť, že na spoločnú cestu životom vykročia dňa 15.4. 2015 o 16 hodine v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

 

vstúpia do spoločného života v kostole sv. Juraja v Orikovciach dňa 9. júna 2013 o 17.00 hod., keď pred Bohom spečatia svoj manželský sľub.

 

… oznamujú, že dňa 12. 8. 1988 o 9 hodine si sľúbia lásku, úctu a vernosť v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

 

oznamujú svoj sobáš, ktorý sa koná dňa 17. 8. 2014 o 12 hodine v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

 

si dovoľujú oznámiť, že v kostole sv. Juraja v Orikovciach dňa 9.10. 2014 o 11 hodine bude nášmu rozhodnutiu uzavrieť manželstvo požehnané.

 

Na vedomie dáme, že sa radi máme. 23. júla 2013 o 16.30 h. v kostole sv. Juraja v Orikovciach spoločný život začíname.

 

sa podpíšu spoločným menom dňa 9.10. 2014 o 15 hodine v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

 

v kostole sv. Juraja v Orikovciach dňa 8.5. 2016 o 17 hodine. Tam vyslovíme svojej spoločné „Áno“.

 

oznamujú, že spoločným menom ich život sa spojí dňa 10.3.2016 o 12 hodine v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

 

oznamujú, že sa postavia na svadobný koberec, dňa 11. 8. 2015 o 10 hodine, v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

 

oznamujú celému svetu jednu peknú krásnu vetu: „Budeme sa brať“ dňa 10. 10. 2015 o 10 hodine v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

 

oznamujú, že nedbajúc na rady skúsenejších priateľov, prídu dňa 9. mája 2014 o 15.30 hod. do kostola sv. Juraja v Orikovciach a odhodlaní ku všetkému povedia si pravdepodobne Áno.

 

oznamujú svoj úmysel vstúpiť do stavu manželského. Toto rozhodnutie bude spečatené dňa 27. 5. 2015 o 12 hodine v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

 

Máme sa radi, a tak sa vezmeme dňa 11. 8. 2015 o 12 hodine, v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

 

Láska nám srdcia zviazala, láska nás 9. decembra 2014 o 15.00 hodine v kostove sv. Juraja v Orikovciach spojí. V láske a vernosti budeme navždy svoji.

 

Príbuzným a známym svojím, tajomstvo svojej prezradím, že deň 1. 5. 2015 o 24 hodine bude naším dňom svadobným v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

 

si povedia svojej „Áno“, dňa 22. 8. 2017 o 13 hodine, v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

 

Slobodu sme už vyskúšali, manželstvo ešte nepoznáme, manželstvo uzavrieť hodláme. dňa 3.5. 2010 o 16 hodine, v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

 

Rodine a známym tajomstvo naše prezradíme, že stav slobodný za manželský vymeníme a spoločné Áno vyslovíme 15. júna 2014 o 16.00 hod. v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

 

Prstienok a bozk si vymeníme dňa 30. 7. 2017 o 9 hodine, v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

 

Na známosť sa týmto všetkým dáva, že 23.mája 2014 o 17.00 h. v kostole sv. Juraja v Orikovciach sa sobáš vykonáva.

 

by radi dali na známosť, že spoja svoje ruky v kostole sv. Juraja v Orikovciach dňa 19. 8. 2015 o 15 hodine.

 

majú tú česť a potešenie Vás pozvať na svadobný obrad, ktorý sa uskutoční 5. júna 2013 o 16.30 hod. v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

 

oznamujú, že spoja svoje životné cesty v cestu jedinú. dňa 12. 8. 2017 o 10 hodine, v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

 

oznamujú, že si prstienky zlaté a prvý bozk manželský vymenia dňa 22.9. 1998 o 16 hodine v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

 

S radosťou Vám oznamujeme, že dňa 23. mája 2014 o 17.00 h. sa naše srdcia spoja v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

 

Máme pre vás prekvapenie, bude veľká sláva, … sa v marci žení, … sa vydáva. Dňa 2. 3. 1955 o 14 hodine, v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

 

oznamujú, že udalosť storočia prebehne 23. mája 2014 o 16.00 hod., keď v sobášnej sieni Miestneho úradu Orikovce povedia si úprimné a spoločné Áno.

 

oznamujú, že neriadiac sa radami skúsenejších priateľov dňa 12. 5. 2012 o 12 hodine, v kostole sv. Juraja v Orikovciach, stratia svoju slobodu a všetky výhody z nej plynúce.

 

Vám oznamujú, že spolu budú kráčať životom odo dňa 23. septembra 2014 úderom 16. hodiny na Miestnom úrade v Orikovciach.

 

sú odhodlaní pred všetkými si povedať pravdepodobne „Áno“. dňa 11. 8. 2016 o 16 hodine, v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

 

nastúpia spoločnú cestu životom dňa 18. júla 2014 o 16.00 hodine. Ich sobášu bude požehnané v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

 

oznamujú, že svoju doterajšiu činnosť zlegalizujú dňa 2.6. 2016 o 10 hodine v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

 

My, … a … , dovoľujeme si Vás požiadať o Vašu milú prítomnosť na našej svadbe v kostole sv. Juraja v Orikovciach v sobotu 23. mája 2016 a 17.00 hodine.

 

oznamujú, že im končí vznešené „Ja“ a začína prosté, ale o to krajšie „My“. dňa 10. 7. 2016 o 13 hodine, v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

 

Svadba. Hra o jednom dejstve. Osoby a obsadenie: nevesta – … , ženích -… , zbor – príbuzní a priatelia. Premiéra sa koná 23. 5. 2014 o 17.00 hod. v sobášnej sieni Miestneho úradu Orikovce. Vstup voľný ! Nezmeškajte, repríza nebude ! Reklamácie: 277 Orikovce.

 

oznamujú, že voľnosť svoju za manželské puto vymenia dňa 13.3. 2013 o 13 hodine v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

 

Už nie Ty a ja – ale my. V ústrety sebe a už nikdy vzdialení. Posiedky zamyslenia, ohník lásky do kvetov. Spoločná cesta plná rozletov od 19. augusta 2014 a 16.00 hodiny v kostole sv Juraja v Orikovciach.

 

oznamujú všetkým priateľom a známym, že dňa 17. 8. 1996 o 10 hodine nám zaznejú svadobné zvony.

 

si Vám dovoľujú oznámiť, že si 23. júla 2014 o 16.30 hodine v kostole sv. Juraja v Orikovciach vymenia snubné prstene a prvé manželské bozky.

 

Na známosť sa dáva, že dňa 17. 3. 1998 o 12 hodine bude sobáš uzatvorený v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

 

chcú všetkým na vedomie dať, že sa z lásky budú brať, dňa 25.3. 2017 o 11 hodine, v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

 

majú tú česť a potešenie Vás pozvať na svadobný obrad, ktorý sa uskutoční 11. 9. 2013 o 16.00 hod. v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

 

spoločnou cestou ísť, v láske svoj život žiť, splniť si krásny sen, to všetko sa začne v tento deň: dňa 23.12. 2014 o 16 hodine v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

 

Tvoja dlaň sa s mojou spojí dňa 19. júla 2014 o 15.30 hodine v obradnej miestnosti Miestneho úradu Orikovce.

 

sa rozhodli spojiť svoje osudy posvätným putom manželským, dňa 13. 6. 1985 o 10 hodine v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

 

si povedia Áno dňa 6. júna 2016 o 17.00 hod. na Miestnom úrade Košice – Staré mesto.

 

je iba všedný deň, ktorý však splní náš spoločný sen, o 10 hodine držte chvíľu päste a prajte nám dvom aspoň kúsok šťastia, lebo naše áno zaznie práve v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

 

Vám a radosťou oznamujú, že 3. mája 2014 o17.00 hodine spoločný život začínajú v kostole sv Juraja v Orikovciach.

 

oznamujú, že dňa 1.1.2016 o 10 hodine uzavreli manželstvo.

 

Vladimír Orszag slobodný pán doteraz, Lucia Kinová osud jeho odteraz. Na známosť Vám dávame, že slobody sa vzdávame, že chceme spolu šťastne žiť a našu lásku manželstvom spečatiť dňa 23. septembra 2014 o 16.30 hod. v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

 

Majú česť vám oznámiť, že dňa 15.6. 2026 o 18 hodine vstúpili do stavu manželského na radnici v Orikovciach.

 

Keď Tvoja dlaň sa s mojou spojí 19. mája 2014 o 15.30 h v kostole sv. Juraja v Orikovciach, nikto nás už nerozdvojí.

 

si dovoľujú oznámiť všetkým svojím príbuzným, priateľom a dobrým známym, že boli zosobášení dňa 19. 2. 2016 o 12 hodine na radnici v Orikovciach.

budú zosobášení dňa 22.9. 2014 o 16 hodine v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

Ruka v ruke budeme spolu kráčať životom odo dňa 11. mája roku 2014 a 15.30 hodiny z obradnej sieni Miestneho úradu Orikovce.

 

oznamujú, že budú zosobášení dňa 17. 5. 2016 o 16 hodine v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

 

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že sme sa rozhodli zlegalizovať svoj doterajší vzťah dňa 14. septembra 2014 o 17.30 hod. v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

 

… a bude najlepšie, keď všetkým povieme, … a čo? no, že sa zoberieme … a kedy? dňa 22.2.2022 o 12 hodine v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

 

sa odsudzujú k najkrajšiemu možnému trestu -vstúpia do stavu manželského dňa 23. mája 2013 o 16.00 hod. v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

 

oznamujú všetkým svojím priateľom, že dňa 17. 8. 2014 o 12 hodine v kostole sv. Juraja v Orikovciach podpíšu zmluvu o neútočení a vzájomnej všestrannej pomoci.

 

Ja – … si beriem za manžela … . Ja – … si beriem za manželku … . Svadobný obrad sa bude konať 3. mája 2014 o 15.45 h na Miestnom úrade v Orikovciach.

 

príbuzným svojím a známym svojím, tajomstvo svoje prezradíme, že deň 22. 5. 2010 o 10 hodine bude naším dňom svadobným. Obrad sa uskutoční v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

 

si dovoľujú oznámiť, že povedia svojej „áno“ dňa 17. 8. 2014 o 12 hodine v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

 

Rodine a známym tajomstvo naše prezradíme, že stav slobodný dňa 23. mája 2014 o 17.00 hod. v kostole sv. Juraja v Orikovciach za manželský vymeníme.

 

oznamujú, že svoju doterajšiu činnosť zlegalizujú dňa 10.10. 2010 o 10 hodine v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

 

aj cez dohovory a rady starších sa rozhodli dňa 12. 8. 2017 o 14 hodine v kostole sv. Juraja v Orikovciach vymeniť výhody stavu slobodného za radosti života manželského.

 

Oznamujú, že dňa 9. júna 2014 o 17.00 hod. si sľúbia lásku a vernosť v kostole sv Juraja v Orikovciach.

 

oznamujú, že dňa 10. 7. 2017 o 14 hodine v kostole sv. Juraja v Orikovciach im končí prosté „Ja“ a začína krásne „My“.

 

oznamujú svoj sobáš, ktorý sa koná dňa 17. 8. 2014 o 12 hodine v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

 

radi by sa podelili o svoju radosť a šťastie 23. mája 2014 o 16.00 h. v kostole sv. Juraja v Orikovciach, keď si povedia Áno.

 

radi by sa podelili o svoju radosť a šťastie 23. mája 2014 o 16.00 h. v kostole sv. Juraja v Orikovciach, keď si povedia Áno.

 

sa dňa 20. 9. 2014 o 10 hodine stanú manželmi. Svadobný obrad sa uskutoční v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

 

V najkrajšej chvíli života zasielajú Vám oznam vrelý, že svoju lásku manželstvom spečatiť by chceli dňa 2. júla 2017 o 17.00 hod. na Miestnom úrade v Orikovciach.

 

oznamujú, že neuposlúchli rád skúsených a dňa 5.9. 2015 o 12 hodine v kostole sv. Juraja v Orikovciach vymenia ružovú slobodu za zlaté putá manželstva.

 

Naša láska bude spečatená manželstvom dňa 18. júla 2014 o 16.00 hod. v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

 

Slovko áno vyslovíme, prstienky si vymeníme a všetko bozkom potvrdíme dňa 10. 9. 1998 o 10 hodine v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

 

Majú česť Vám oznámiť, že dňa 15.6. 2014 o 16 hodine vstúpili do stavu manželského.

 

uzavrú manželstvo dňa 17. 8. 2014 o 12 hodine v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

 

oznamujeme všetkým svojím priateľom a známym, že nám budú znieť svadobné zvony dňa 11. 5. 2011 o 14 hodine v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

 

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v kostole sv. Juraja v Orikovciach dňa 13. 3. 2016 o 13 hodine bude nášmu rozhodnutiu požehnané.

 

S radosťou Vám oznamujú, že spoja svoje ruky dňa 10. 8. 2013 o 12 hodine v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

 

oznamujú deň svojej svadby. Dňa 11. 8. 2013 o 14 hodine v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

 

Spoja svoje životné cesty v cestu spoločnú dňa 7. 8. 2016 o 12 hodine v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

 

by radi dali na známosť, že spoja svoje ruky v kostole sv. Juraja v Orikovciach dňa 12.8. 2014 o 12 hodine.

 

oznamujú svoj úmysel vstúpiť do stavu manželského. Toto rozhodnutie bude potvrdené v kostole sv. Juraja v Orikovciach dňa 11. 5. 2014 o 16 hodine.

 

Rozkývaj zvony nad nami, povedz všetkým, čo nemôžu spať, že my dvaja sa budeme dňa 10. 7. 2014 o 14 hodine v kostole sv. Juraja v Orikovciach brať.

Nikdy Ťa neprestanem ľúbiť, láska moja !

 

Aj keď sa všetci rozídu, my zostaneme spolu.

 

Hľadali sme šťastie a našli sme seba. J. Lennon

 

Aj keď sa všetci rozídu, my zostaneme spolu.

 

Kto miluje, má stále plné ruky práce. Aischylos

 

Láskou človeka k človeku sa otvára brána nebeská dokorán. St. Ambrogio

 

Povedz len slovo a budeme spolu každý deň.

 

Nemiluje ten, kto nemiluje vždy. Aristotelés

 

Pre lásku nie je dôležité, aby sa ľudia k sebe hodili, ale aby spolu boli šťastní. B. Bardot

 

Ty, láska moja, si voda, čo ma drží nad vodou.

 

Bež za šťastím a nečakaj a teš sa s ním … G. de Borneil

 

Hnev sa neprekoná hnevom, ale pravou láskou. Buddha

 

Milovať niekoho znamená zostarnúť s ním. A. Camus

 

Nie v tom, že sme milovaní, ale v tom, že milujeme, je naše šťastie. H. Casson

 

Len s Tebou život má zmysel …

 

Láska uvádza všetko do pohybu. Debussy

 

V okamihu lásky všetko trvá navždy a nič viac neexistuje. P. Elouard

 

Milovať znamená pozerať sa jedným smerom. A. de Saint-Exupéry

 

S láskou a so zmyslom pre humor má nádej každé manželstvo. S. Hailey

 

Muž a žena sú dve noty, bez ktorých struny ľudskej duše nevydajú správny a plný akord. G. Mazzini

 

Láska nad všetkým víťazí. My jej podliehame. Vergilius

 

Spočná cesta životom, to bola naša túžba, dnes splnila sa konečne , nech šťastná je a dlhá.

 

Láska nás zviedla, láska nás spojí, v láske a vernosti budeme svoji.

 

Spoločnou cestou chceme ísť, odpúšťať, veriť, radi sa mať.

 

Chcem Ťa držať za ruku, aby sme boli šťastní…

 

Keď zaznie áno obidvoch nás a z orgánu tichá melódia, sľuby nám splynú v jeden hlas: som Tvoj a Ty si navždy moja na celý život, nie na čas.

 

Krásne je milovať, krásne je byť, ale najkrajšie je, keď s Tebou môžem žiť.

 

Beriem si Teba takého, aký si a takú, aká si. Beriem si Teba s Tvojimi požiadavky, s Tvojimi chybami a s celým Tvojím životným zákonom. Si to, čo si. A tak Ťa milujem. R. Rolland

 

Chyť ma za ruku a nepusť ma už nikdy !

 

Ľudia nežijú tým, že sa o seba starajú, ale tým, že je v nich láska.

 

Je niečo krajšie než láska, ktorá nám srdce spútala a slovo, ktoré vyslovil si, aby som Tvoja zostala.

 

Som Tvoja a Ty si môj. Som Tvoj a Ty si moja.

 

Choď s tým, kto ťa má rád. V. Hugo

 

Dávam Ti lásku z lásky, iba Teba milujem, nezoberiem nikdy späť, čo Ti dnes sľubujem.

 

Láska je šťastie, ktoré si dávame navzájom.

 

Boli sme dvaja a mali iba jedno srdce. F. Villon

 

Láska premáha všetko. (Vergilius)

 

Rozostrel som svoje sny pod Tvoje nohy, našľapuj ľahko, pretože šliapeš po mojich snoch.

 

Ak mi dáš svoje srdce, budem súčasťou Teba…

 

Milovať , znamená žít život toho, koho miluješ. Tolstoj

 

Milovať znamená v šťastí druhého nachádzať šťastie vlastné.

 

Milujem Ťa, láska moja, srdce moje, život môj.

 

Lepšie je byť smutný s láskou, než byť veselý bez nej. Goethe

 

Najväčšie šťastie je, keď človek vie, prečo je šťastný. Dostojevskij

 

Jedine Ty a nik iný … Jedine Ty a žiadna iná …

 

Najväčším šťastím je môcť žiť pre to, pre čo sme ochotní zomrieť.

 

Veľkým priateľstvom začala naša láska, veľkou láskou končí naše priateľstvo.

 

… a motto, nech nám napíše sám život …

 

Je ľahké povedať – „Mám Ťa rád.“ To dokáže aj dieťa. Ťažšie však je vytrvať a povedať – „Vážim si Ťa.“

 

Keby neexistovali optimisti, neexistoval by stav manželský.

 

… budeme šťastní, pretože chceme byť šťastní …

 

Dnes dávam Ti ruku svoju a prosím o tú Tvoju, spojíme naše životy a pôjdeme cestou spoločnou.

 

Dobré i zlé, čo život dá nám chcem s Tebou znášať.

 

Do prsteňov našich vrytý bude deň, kedy spoločným áno naše manželstvo bude uzatvorené.

 

Láska nás zviedla, láska nás spája v láske a vernosti zostaneme svoji.

 

Láska moja, milý môj, Budem Tvoja, budeš môj.

 

Milovať neznamená mať len rád, Milovať je veriť a pravdu znať, Milovať je odpustiť a znovu podať ruky , Milovať je rozdeliť dušu i srdce. Victor Hugo

 

Láska, to je šťastie, ktoré si navzájom dávame.

 

Manželstvo je plné starostí a tŕnia, ale nesie ovocie, ktoré sa inde nenarodí, Sainte-Beuve

 

Láska moja, cítiš, ako môj život preteká Tvojim srdcom ?

 

Láska je voda života, prijmi ju do svojho srdca a svojej duše.

 

My sme spoznali lásku, akú má Boh k nám a uverili sme v ňu. (1 Jan 4, 16)

 

Manželstvo je tichý prístav, do ktorého vplávajú šťastné lode.

 

… a všetko začalo tým, že si jedného dňa zobral moje ruky do svojich …

 

Chcem sa s Tebou podeliť o seba…

 

Slnko nech svieti, kde sme my.

 

Kiež je nám Boh milostivý a dá nám požehnanie, kiež nad nami rozjasní svoju tvár. (Ž 67, 2)

 

Dve srdcia sa v jedno spoja …

 

Boh stvoril lásku, pretože vedel, že sa stretneme. Je krásne žiť a životu sa smiať, je krásne žiť a niekoho mať rád.

 

Život sám napíše motto nám …

 

Sľubujem, že Ti zachovám lásku, úctu a vernosť, že Ťa nikdy neopustím a že s Tebou ponesiem všetko dobré i zlé až do smrti. K tomu nech mi pomáha Boh. Amen.

 

Svoje srdce do Tvojich dlaní dám, tak si ho, láska moja, chráň.

 

Si to, čo si a tak Ťa aj milujem. R. Rolland

 

Milujem život, lebo mi dal Teba. Milujem Teba, lebo si môj život.

 

Dávam Ti lásku z lásky, len Teba milujem, nikdy nevezmem späť, čo Ti dnes sľúbim.

 

Rozprávka končí, život začína …

 

Kto miluje, nie je už sám. J. Deml

 

Až začuješ tlkot zvonov znieť, potom dve srdcia v jedno sa spoja, Ty budeš slzy v očiach mať , a budeme navždy svoji.

 

Milujeme tak ako vieme ! (O.Henry)

 

Láska je tým najkraším svetlom. (Goethe)

Srdečne Vás pozývame k svadobnému stolu.

Prijmite naše pozvanie k svadobnému stolu.

Zároveň Vás pozývame na priateľské posedenie k svadobnému stolu ….

Tešíme sa na Vás pri svadobnom stole…

Poteší nás, ak s nami oslávite naše manželstvo za svadobným stolom…..

Tešíme sa na Vás pri spoločnom svadobnom stole.

Milí hostia pozor dajte, po obrade nezdupkajte, pretože sa začína hneď svadobná hostina, na ktorú Vás pozýva celá naša rodina.

Po svadobnom obrade bude ďalej na rade, jedlo, pitie, hostina, na ktoré Vás pozýva celá naša rodina.

Bude pre nás potešením, ak prijmete naše pozvanie k svadobnému stolu.